VesaLevonen Kohti kultaista keskitietä

”Piru” asuu yksityiskohdissa, Dublin asetusta laiminlyödään myös tahallaan

Maahanmuuttoviraston (lyh. Migri) tiedote siitä, miksi vuoden 2015 poikkeuksellisen ruuhkautuneessa tilanteessa kaikki jäsenvaltiot eivät olisi kyenneet hakijoiden välittömään rekisteröimiseen, ei kerro koko totuutta, vaan asian taakse kätkeytyy paljon muitakin yksityiskohtia, joista Migrin tiedotteessa ei kerrottu mitään.

Vaikka väkeä virtasi Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueelle valtavia määriä vuoden 2015 aikana, yksi silmiinpistävä huomio oli julkisessakin keskustelussa se, että monet Unionin jäsenvaltiot myös tahallisesti laiminlöivät ns. Dublinin sopimusta ja jättivät rekisteröimättä henkilöitä, vaikka turvapaikkapyyntö olisi esitetty. Näiden maiden tarkoitus olikin se, että näin näistä henkilöistä päästiin helposti eroon ja antoivat näiden henkilöiden jatkaa matkaa laittomasti sekä Unionin jäsenvaltioiden alueella, että myös monessa ns. Schengen sopimuksen piiriin kuuluvassa maassa. Tällöin myös  takaisinpalautus vastuunmäärittämisasetuksen perusteella ei onnistu, kun tietoja ei löydy mistään.

Näitä ihmisiä ei välttämättä rekisteröity edes omiin kansallisiin rekistereihin, vaikka henkilön maahantulo todettiin laittomaksi ja turvapaikkapyyntöä ei ns. ensimmäisessä turvallisessa maassa esitetty lainkaan, koska niistä yksinkertaisesti haluttiin vain päästä eroon.

Sinänsä tämä oli ymmärrettävää, koska nämä Dublinin ja Schengen sopimusta rikkoneet ko. jäsenvaltiot ovat vuosien ajan saaneet tai saattaneet ottaa esimerkiksi eri kehitysmaista tulevia turvapaikanhakijoita hoiviinsa valtavat määrät, olipa sitten hakijoiden tarkoitusperät aitoja tai perusteettomia ja siksi moraalikin asioiden hoitamiseksi petti pahemman kerran.

Tällainen moraalin romahtaminen kuitenkin ruokkii vain entistä enemmän hakijoita lähtemään kotimaastaan kohti Eurooppaa, kun laittoman maahantulon annetaan jatkua eikä ongelmiin kunnolla puututa tai sitten haeta ratkaisuja niihin juurisyihin mikä tilanne monesti eri Afrikan maista tulevien elintasopakolaisiksikin kutsuttujen henkilöiden kotimaassa vallitsee.

Koko kansainvälisen yhteisön ja Euroopan Unionin otteet näissä asioissa ovat olleet aivan liian lepsuja ja tilanne on mahdollista ottaa hallintaan, jos vain todellista tahtoa alkaa löytyä, sillä keinoja on olemassa.

Mikäli YK ei tähän pysty, niin nämä laittomat ja/tai perusteettomasti Eurooppaan saapuvat Välimerenkin erittäin uhkarohkeasti ylittävät henkilöt tulisi tarvittaessa vaikka voimatoimin palauttaa näihin ns. lahden toisella puolen oleviin lähtömaihin, jotka usein päästävät näitä ihmisiä laittomasti jatkamaan matkaansa, kun saavat haluamansa lahjukset ja muut ”tarpeensa” tyydytettyä. Heillekin on loppujen lopuksi helpotus, kun näistä ihmisistä päästään eroon eivätkä ne jää ns. omiin jalkoihin pyörimään. Sama ”vastuuttomuus ja välinpitämättömyys” vallitsee näiden maasta toiseen vaeltavien ihmisten omassakin maassa, joten ei ole vaikea arvata niitä syitä, miksi ihmiset lähtevät liikkeelle ja miksi jotkut maat eivät suostu ottamaan edes omia kansalaisiaan takaisin, kun henkilöitä yritetään palauttaa takaisin omaan kotimaahan.

Usein kuulee varsinkin naisten kertovan, että rajan ylittäminen ilman rahaa ja matkustusasiakirjoja on hoidettu paikallisten viranomaistenkin kanssa esimerkiksi ns. maailman vanhinta ammattia soveltaen eli maksu on annettu luonnossa. Totta kai tähän liittyy ihmiskauppaa ja vaikka minkälaisia muita eri rikollisuuden muotoja ja tapoja, tämä maailman vanhin ammatti on vain yksi esimerkki muiden joukossa.

Turvapaikkaa ei aina edes haluttu hakea ensimmäisessä maassa ja tulla rekisteröidyksi

Sitten oli myös tilanne vuoden 2015 aikana, kun jotkut turvapaikanhakijoista pyrkivät tietoisesti välttämään rekisteröidyksi tulemisen, koska heidän tavoitteenaan ja halunaan oli päästä johonkin toiseen maahan kuin siihen, mihin ensimmäiseksi saavuttiin, vaikka maahantulon edellytykset eivät miltään osin täyttyneet ja heidän ei olisi ollut luvallista jatkaa enää matkaansa yhtään mihinkään.

Monethan halusivat valita ns. ensimmäisen turvapaikkamaansa senkin tähden, minkä maan katsoivat olevan esimerkiksi heidän itsensä kannalta parempi vaihtoehto ja esimerkiksi luvan saaminen oli helpompaa ja/tai turvapaikanhakijoille maksettavat etuudet, majoitus, terveydenhuolto yms. asiat olivat paremmin kuin jossain toisessa jäsenvaltiossa. Nämä asiathan meillä Suomessa ovat olleet varsinainen vetovoimatekijä, johon on onneksi herätty, vaikkei vieläkään tarpeeksi.

Esimerkiksi Unkari ilmoitti maahantulijoiden määrän aina vain kasvaessa, että tällaista laitonta maahantuloa ei enää sallita ja näiden henkilöiden ei anneta jatkaa matkaansa, jotka eivät hae lainkaan turvapaikkaa, vaan nämä henkilöt internoidaan ja laitetaan tarvittaessa myös säilöön maasta poistamisen valmistelua varten, kuten ko. maan lainsäädäntöön ja kansainvälisten sopimusten mukaan on mahdollista.

Ja Unkarihan laittoi maahantulon lopulta kuriin rakentamalla raja-aidat, että laiton maahantulo saadaan näiltä maahan pyrkiviltä ihmisiltä tukittua. Tässä kohtaa ei enää ruvettu erottelemaan kenellä oli oikea hätä ja tarve tulla maahan, vaan väen paljouden edessä ongelmat ratkaistiin näin yksinkertaisella tavalla, mikä oli täysin ymmärrettävää. Pianhan perässä seurasi muitakin maita ja lopulta jopa Ruotsi alkoi soveltaa Schengenin sopimuksen mahdollistamaan rajatarkastusten palauttamista määräajaksi ja sitä Suomessakin vaadittiin ja jopa itsekin kirjoitin valtioneuvoston jäsenille, että näin tulisi toimia kansallisen turvallisuuden sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden nimissä, mutta turhaan.

Suomenkin ulkomaalaislain mukaan maahan tulevat ja maassa laittomasti oleskelevat henkilöt tulee laittaa tarvittaessa välittömästi säilöön maasta poistamisen valmistelua varten eikä antaa jatkaa vapaasti ja laittomasti matkaansa toiseen jäsenvaltioon tai jäädä pyörimään laittomasti maahan, jos maahan luvattomasti pyrkivä henkilö ei hae lainkaan turvapaikkaa eikä henkilön maahantulon tai maassa oleskelun edellytykset täyty millään tavalla (matkustusasiakirja, viisumi, tarvittavat rahavarat toimeentuloon jne. puuttuvat).

On kiistaton tosiasia, että vahinko laitettiin ns. kiertämään ja useat poliitikot jopa suorastaan populistisella tavalla yllyttivät tällaiseen edellä kuvailemaani luvattomaan maahantuloon, jotta ns. taakkaa eri Euroopan maiden välillä olisi jaettu.

Näin valitettavasti meni ja tämän valitettavasti totesi myös oma pääministerimme Juha Sipilä Ylen aamutelevisiossa 5.9.2015 ajattelematta tuskin tuolloin juuri yhtään mitä seurauksia tällaisella harkitsemattomalla puheella voisi olla. Kaiken lisäksi hän oli valmis tarjoamaan asuntoaan näille ihmisille ja pyysi muitakin mukaan kuten esimerkiksi ns. kolmannen sektorin väkeä.

Nyt ääni kellossa on muuttunut, kun käsissämme on myös Suomen Turussa tapahtunut ensimmäinen rikosepäily terroristisessa tarkoituksessa tehdystä iskusta. Kaksi kuoleman tapauksiin ja useisiin vakaviin loukkaantumisiin johtaneet puukotukset. Pelko iski nopeasti myös pääministeriin ja koko valtiojohtoon, minkä seurauksena on alettu pikkuhiljaa ymmärtää hallitsemattoman maahanmuuton seuraukset ja turvallisuusriskit. Siksi nyt haluttaisiin säätää kiireesti myös tarvittava lainsäädäntö kauan kaivattuine tiedustelulakineen ennalta ehkäisemään ja torjumaan terrorismia, joka ei vielä pitkään aikaan tule laantumaan.

Turvapaikkajärjestelmä murtui myös Suomessa -Dublin asetusta ei noudatettu?

Kun Suomeen perustettiin ns. Tornion rekisteröintikeskus, meille maahan tulevat henkilöt saatiin rekisteröityä, mikä sinänsä oli oikein hyvä asia, mutta siinä hässäkässä usein kunnollinen maahantulopuhuttelu jäi viranomaisilta todennäköisesti puolitiehen, mistä olen saanut poliittisena päättäjänä paljon palautetta eri tahoilta ja esiin oli noussut myöhemmin myös tapauksia, jotka eivät olisi halunneet hakea turvapaikkaa myöskään Suomessa, mutta heidät oli rekisteröity turvapaikanhakijoina automaattisesti, koska aikaa puhutteluihin ei suurista massoista johtuen ollut ja kaikkia maahantuloon liittyviä syitä ei ollut ehditty kunnolla selvittää.

Tässä kohtaa Maahanmuuttoviraston Montinin mainitsema syy viranomaisten rekisteröintien puuttumiselle ja Dublin järjestelmän pettämiselle toteutui myös eräällä lailla meillä Suomessa, mutta hieman toisella tavalla.

Rekisteröinti olisi pitänyt tehdä tällaisten ihmisten kohdalla toisin perustein ja palauttaa henkilöt saman tien takaisin joko siihen maahan mistä ovat tulleet tai sitten alkaa järjestää maasta poistamista suoraan omaan kotimaahan. Tällöin olisi voitu välttyä myös joissain tapauksissa näiltä palautuspyynnöiltä mitä meille Suomeenkin nyt sataa, kun henkilöt ovat poistuneet laittomasti Suomesta muualle ja yrittäneet hakea turvapaikkaa jossain toisessa jäsenvaltiossa ja usein toisella identiteetillä harhauttaakseen viranomaisia. Näinhän Turun puukottajankin kerrotaan toimineen ja käyttäneen useita eri henkilötietoja esimerkiksi Saksassa ja hakeneen myöhemmin turvapaikkaa Ruotsissa.

Näiden henkilöiden kohdalla oli tietysti helpompaa poistaa heitä jälkikäteen maasta, koska he olivat valmiita julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan vapaaehtoiseen paluuseen, kun heidän alkuperäinen tarkoituskaan ei ollut hakea turvapaikkaa ja monethan tästä syystä ovat itsekin peruneet hakemuksensa ja halunneet tulla palautetuiksi.

Ne, jotka sitten ovat alun perinkin halunneet jäädä kovasti maahan, eivät sitten halua ymmärtää tilannettaan, kun saavat kielteisen päätöksen hakemukseensa ja ovat omasta mielestään turvapaikan tarpeessa ja kokevat saamansa päätöksen virheelliseksi ja epäoikeudenmukaisiksi siihen nähden, mitä itse ajattelevat omasta tilanteestaan. Siitähän nämä viimeaikaiset julkisuudessa kommentoidut ongelmatkin monesti johtuvat miksi henkilöitä on niin vaikeaa poistaa maasta ja poliisin työ on kaikkea muuta kuin helppoa.

Tuntematta eilen Jyväskylässä tapahtuneen mielenosoituksen yksityiskohtia, sielläkin vastustettiin julkisuudesta saatujen tietojen perusteella kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden maasta poistamista, joita poliisi oli tulossa noutamaan maasta poistamisen täytäntöönpanoa varten.

Valitettavasti nämä kaikenlaiset asialla spekuloivat ja "siansaksaa" kirjoittavat kirjoittajat, jotka kritisoivat poliisin ja muiden viranomaisten toimintaa, ovat kirjoittaneet myös paljon kaikenlaista hölynpölyä, kun asioiden taustoja, lakien yksityiskohtia ja kansainvälisiä sopimuksia ei tunneta hyvin ja nämä kaiken maailman populistiset höpölöpövoimat jylläävät poliittisia irtopisteitä keräämässä kansalaisten keskuudessa.

Samoin on käsittämätöntä, että niitä, joiden tehtävä on huolehtia laillisen oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, tutkia ja ennalta ehkäistä rikosten teko, laittaa täytäntöön lainvoimaiset viranomaisten tekemät päätökset, poistaa laittomasti maassa oleskelevat ulkomaalaiset pois maasta ilman kenenkään piilottelua tai estelyä, torjua terroristisia tekoja jne., jotkut pölhöpopulistiset voimat kehtaavat väittää ja haukkua pahimmassa tapauksessa isänmaan eteen työtään tekeviä viranomaisia ja arvostella heidän toimintaansa perusoikeuksien vastaiseksi.

Poliisia ja muitakin viranomaisia koskee tänä päivänä eri lakien kohdalla lakipykäliin kirjattuina säädöksinä perusoikeuksien kunnioittamista koskevat periaatteet, suhteellisuusperiaatteineen yms. ja niitä kaiken aikaa tehtäviään suorittavat poliisit äärimmäisen hankalissakin tilanteissa noudattavat.

Myös voimankäyttöä ohjaavat omat norminsa, joissa tulee huomioida samoja periaatteita, joten ei sitä heti ruveta ammuskelemaan, kun vastarintaa esiintyy, vaan toimitaan esimerkiksi sen mukaan, minkälaisesta ja miten suuresta vastarinnasta on kysymys.

Turun tapauksessakin järjestyspoliisi ei ampunut ulkomaalaista puukottajaa kuoliaaksi, vaan toimi voimankäyttömääräysten mukaan eikä ampunut tekijää kuoliaaksi. Nyt epäiltyä voidaan kuulustella ja saada häneltä arvokasta tietoa tapahtumien taustoista ja itse teosta. Muutoin tilanne olisi tässä suhteessa toisin vai milloin olette kuulleet, että kuolleet pystyisivät puhumaan?

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän sarilait kuva
Sari Laitinen

Onhan se Duplinin sopimus mukava meille, jotka asumme EU:n perimmäisessä ja maantieteellisesti vaikeimmin saavutettavassa nurkassa.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

On selvää että EU on kansainvaelluksen järjestänyt ja sitä osaltaan edistänyt. Todennäköisesti komissio oli vaatinut -15 Suomea vastaanottamaan Ruotsista tulevat siirtolaiset, ei tuosta muuten mitään järkeä tai syytä löydy.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Monenlaista puhetta on minunkin korviini kantautunut, mutta tämäkin on mahdollista.

Käyttäjän hannumononen kuva
Hannu Mononen

Miksi maksajille ei kerrota sitä, paljonko vuoden 2015 kansainvaelluksen kustannukset Suomelle ovat olleet yhteensä tähän mennessä? Onhan tässä riihikuivaa rahaa palanut, ja kirjanpito siitä on pakko olla jossakin.

Kuka teki poliittisen päätöksen siitä, että Suomi toimii omaksi vahingokseen kuin koko Dublinin sopimusta ei olisikaan, ja ottaa kantaakseen kaikki kustannukset n. 36 000 turvapaikanhakijasta?

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Olen samaa mieltä, ao. ministeriöiden pitäisi laittaa yhdessä tarkat luvut näkyviin vai onko niin, ettei veronmaksajille haluta kertoa totuutta, kun summat ns. hipoo pilviä?

Petteri Hiienkoski

Eiköhän Dublinin sopimusta sovelleta siten, että missä virallinen tp-hakemus on tehty, sinne hakija palautetaan. EU:n sisäinen jakosopimuskaan ei kai olisi muuten pätevä. Tai ehkä se vielä todetaan laittomaksi. Suomi otti ensimmäsiten joukossa sen perusteella noin 2000 tp-hakijaa muiden lisäksi.

Suomelle tullut jo 2800 takaisinottopyyntöä niistä jotka ovat kälppineet välillä muualle.

http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset